Budowa węzłów

Węzeł po modernizacji.

Węzeł po modernizacji.