WYKONANE PRACE

Zakład Instalacyjno-Usługowy Konera

 

Rok 2015

 
 1. Przyrzecze 15 zakres: prace polegające na wykonaniu opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 2. Szwedzka 11 zakres: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą pionów instalacji wodociągowej i kanalizacji
 3. Długa 13-15-17 zakres: wykonanie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania.
 4. Długa 23 zakres: regulacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 5. Jezuicka 18-20-22 zakres: wykonanie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 6. Jezuicka 16 zakres: wykonanie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 7. Jezuicka 27 zakres: wykonanie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 8. Spółdzielcza 5 zakres: przebudowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku mieszkalnym
 9. Grunwaldzka 7 zakres: wymiana pionów wodno- kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym
 10. Gałczyńskiego 10 zakres: regulacja instalacji c.o. - zaworów grzejnikowych i podpionowych
 11. Spółdzielcza 9 zakres: czyszczenie pionów kanalizacyjnych
 12. Bohaterów Westerplatte 9 zakres: wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 

Rok 2016

 
 1. Plac Wolności 1 zakres: regulacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym
 2. Śniadeckich 1 zakres: roboty ogólnobudowlane
 3. Spółdzielcza 7 zakres: awaryjna wymiana pionu kanalizacyjnego, kuchennego w budynku
 4. Chłodna 2 zakres: budowa instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, wymiana przewodów poziomych i pionowych zimnej wody wraz z doprowadzeniem do pomieszczeń węzła cieplnego oraz wymiana przewodów pionowych kanalizacji sanitarnej
 5. Brzozowa 17 zakres: wymiana pionów kanalizacji sanitarnej oraz pionów zw.cw i ccw. w budynku mieszkalnym
 6. Marii Konopnickiej 4 zakres: wymiana pionu zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w trybie awaryjnym
 7. K.K.Baczyńskiego 16 zakres: wymiana pionów i poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz pionów kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym
 8. Długa 19, 21 zakres: opomiarowanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 9. Grudziącka 9-15 zakres: wymiana hydrantu Ppoż., usunięcie zapadliska zlokalizowanego obok hydrantu, naprawa nawierzchni drogi ewakuacyjnej prowadzącej do rzeczonego zawory hydrantowego
 10. Dworcowa 50 zakres: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody i cyrkulacji oraz wymiana przewodów poziomych i pionowych zimnej wody z odprowadzeniem do węzła cieplnego i wymianie przewodów pionowych kanalizacji sanitarnej
 11. Spółdzielcza 7 zakres: mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych
 12. S.Noakowskiego 2 zakres: wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego wraz z poprowadzeniem ciepłej wody (awaria)
 13. Czerkaska 21 zakres: wykonanie pionu wodno-kanalizacyjnego oraz wykonanie instalacji c.w. i cyrkulacji
 14. Cieplicka 5 zakres: wymiana pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej
 15. Grottgera 4 zakres: wymiana zaworu bezpieczeństwa oraz naczyn przeponowych
 16. Babia Wieś 5 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
 17. Grunwaldzka 1 zakres: wymiana zewnętrznej instalacji wodnej wraz z opomiarowaniem budynku jednym wodomierzem i spięciem instalacji wewnętrznej pod wodomierz tj. doprowadzenie podliczników do każdej oficyny
 18. X.Dunikowskiego 3 zakres: wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji ( piony, poziomy ), wykonanie instalacji c.o. w łazienkach oraz zmiana miejsca usytuowania zaworów podpionowych w budynku mieszkalnym
 19. Marii Konopnickiej 4 zakres: wymiana pionów wodociągowych
 20. Wrocławska 10 zakres: naprawa uszkodzeń urządzeń elektrycznych w węźle c.o. powstałych na skutek awarii zasilania, w tym wymiana regulatora, transformatora oraz układów w oprawach oświetleniowych
 21. Grudziącka 9-15 zakres: naprawa muru oporowego
 22. Dunikowskiego 3 zakres: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, budowa centralnego ogrzewania
 23. Kapuściska 13 zakres: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej tj 16 pionów oraz poziomy w piwnicy
 

Rok 2017

 
 1. Chełmińska 18 zakres: wymiana poziomu zimnej wody wraz z podłączeniem pod zawory podpionowe
 2. Grudziącka 43 zakres: wymiana poziomu wodno-kanalizacyjnego ( awaria )
 3. Toruńska 22 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
 4. Św. Trójcy 3 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych oraz poziomu wodno-kanalizacyjnego
 5. Toruńska 70 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych oraz poziomu wodno-kanalizacyjnego
 6. Norweska 6 zakres: wymiana zaworów podpionowych zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji
 7. Chłoniewskiego 50 zakres: budowa wewnętrznej instalacji gazowej
 8. Spółdzielcza 8 zakres: wykonanie okresowej kontroli rocznej instalacji gazowej w 25 lokalach mieszkalnych
 9. Szarych Szeregów 11 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych kuchennych
 10. Gdańska 3 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, poprowadzenie instalacji ciepłej wody, wymiana poziomów zimnej wody oraz budowa centralnego ogrzewania
 11. Babia Wieś 17 zakres: wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego
 12. Wojska Polskiego 29 zakres: wymiana poziomu zimnej wody, budowa instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, poziomu centralnego ogrzewania
 13. Wojska Polskiego 31 zakres: budowa instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, wymiana przewodów poziomych i pionowych zimnej wody wraz z doprowadzeniem do pomieszczenia węzła cieplnego, wymiana przewodów pionowych kanalizacji sanitarnej
 14. Wojska Polskiego 33 zakres: budowa instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, wymiana przewodów poziomych i pionowych zimnej wody wraz z doprowadzeniem do pomieszczeń węzła cieplnego , wymiana przewodów pionowych kanalizacji sanitarnej
 15. Modrakowa 76 zakres: wymiana pionów wewnętrznej instalacji zimnej wody,ciepłej wody oraz cyrkulacji, wprowadzenie zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania z piwnic na korytarz
 

Rok 2018

 
 1. Kasprzaka 12 zakres:wymiana poziomu zimnej wody, awaryjna wymiana poziomu ciepłej wody i cyrkulacji
 2. Cieplicka 5 zakres: wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego
 3. Architektów 8 zakres: wymiana pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, regulacją centralnego ogrzewania i adaptacja pomieszczenia pod węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 4. Łokietka 42 zakres: wymiana odcinka poziomu kanalizacji sanitarnej
 5. Leszczyńskiego 41A zakres: awaryjna wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji poziomej
 6. Norweska 4 zakres: wymiana pionów instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,budowa poziomów i pionów c.w. oraz cyrkulacja
 7. Przodowników Pracy 16 zakres: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
 8. Leszczyńskiego 97 zakres: wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją c.w.u.
 9. Poznańska 9 zakres: wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
 10. Jagiellońska 74 zakres: remont instalacji kanalizacyjnej i zimnej wody, budowa instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej
 11. Przodowników Pracy 18 zakres: budowa instalacji ppoż , wymiana i budowa hydroforni 
 12. Św. Trójcy 15 zakres: wymiana poziomów i pionów zimnej wody oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej
 13. Stanisława Noakowskiego 1 zakres: budowa instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, wymiana przewodów poziomych i pionowych zimnej wody wraz z doprowadzeniem do pomieszczenia węzła cieplnego
 14. Jackowskiego 3 zakres: wymiana poziomów zimnej wody
 15. Jackowskiego 7 zakres: wymiana poziomów zimnej wody
 

   

Do realizacji 2019

 
 1. Wojska Polskiego 29 zakres: wymiana poziomu zimnej wody, budowa instalacji ciepłej wody z cyrkulacją , wymiana pionów zimnej wody i kanalizacji oraz budowa ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, likwidacja podgrzewaczy gazowych, przełączenie ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania
 2. Wojska Polskiego 39 zakres: wymiana pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 3. Kruczkowskiego 3 zakres: wymiana pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
     

W trakcie realizacji 2019

 
 1. Architektów 5 zakres: przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb pod węzeł cieplny, podłączenie instalacji zasilania elektrycznego węzła cieplnego, wymiana instalacji zimnej wody w poziomach, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz przebudowa centralnego ogrzewania
 2. Szarych Szeregów 12 zakres: wymiana pionów kanalizacji oraz pionów ciepłej wody i zimnej oraz cyrkulacji
 3. Noakowskiego 3 zakres: wymiana pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, regulacją centralnego ogrzewania i adaptacja pomieszczenia pod węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody
     

Do realizacji 2020

 
 1. Architektów 5 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, budowa pionów instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji 
 2. Noakowskiego 1 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, budowa pionów instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji