WYKONANE PRACE

Zakład Instalacyjno-Usługowy Konera

 

Rok 2015 prace wykonane

 
 1. Przyrzecze 15 zakres: prace polegające na wykonaniu opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 2. Szwedzka 11 zakres: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą pionów instalacji wodociągowej i kanalizacji
 3. Długa 13-15-17 zakres: wykonanie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania.
 4. Długa 23 zakres: regulacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 5. Jezuicka 18-20-22 zakres: wykonanie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 6. Jezuicka 16 zakres: wykonanie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 7. Jezuicka 27 zakres: wykonanie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 8. Spółdzielcza 5 zakres: przebudowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku mieszkalnym
 9. Grunwaldzka 7 zakres: wymiana pionów wodno- kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym
 10. Gałczyńskiego 10 zakres: regulacja instalacji c.o. - zaworów grzejnikowych i podpionowych
 11. Spółdzielcza 9 zakres: czyszczenie pionów kanalizacyjnych
 12. Bohaterów Westerplatte 9 zakres: wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 

Rok 2016 prace wykonane

 
 1. Plac Wolności 1 zakres: regulacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym
 2. Śniadeckich 1 zakres: roboty ogólnobudowlane
 3. Spółdzielcza 7 zakres: awaryjna wymiana pionu kanalizacyjnego, kuchennego w budynku
 4. Chłodna 2 zakres: budowa instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, wymiana przewodów poziomych i pionowych zimnej wody wraz z doprowadzeniem do pomieszczeń węzła cieplnego oraz wymiana przewodów pionowych kanalizacji sanitarnej
 5. Brzozowa 17 zakres: wymiana pionów kanalizacji sanitarnej oraz pionów zw.cw i ccw. w budynku mieszkalnym
 6. Marii Konopnickiej 4 zakres: wymiana pionu zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w trybie awaryjnym
 7. K.K.Baczyńskiego 16 zakres: wymiana pionów i poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz pionów kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym
 8. Długa 19, 21 zakres: opomiarowanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
 9. Grudziącka 9-15 zakres: wymiana hydrantu Ppoż., usunięcie zapadliska zlokalizowanego obok hydrantu, naprawa nawierzchni drogi ewakuacyjnej prowadzącej do rzeczonego zawory hydrantowego
 10. Dworcowa 50 zakres: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody i cyrkulacji oraz wymiana przewodów poziomych i pionowych zimnej wody z odprowadzeniem do węzła cieplnego i wymianie przewodów pionowych kanalizacji sanitarnej
 11. Spółdzielcza 7 zakres: mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacyjnych
 12. S.Noakowskiego 2 zakres: wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego wraz z poprowadzeniem ciepłej wody (awaria)
 13. Czerkaska 21 zakres: wykonanie pionu wodno-kanalizacyjnego oraz wykonanie instalacji c.w. i cyrkulacji
 14. Cieplicka 5 zakres: wymiana pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej
 15. Grottgera 4 zakres: wymiana zaworu bezpieczeństwa oraz naczyn przeponowych
 16. Babia Wieś 5 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
 17. Grunwaldzka 1 zakres: wymiana zewnętrznej instalacji wodnej wraz z opomiarowaniem budynku jednym wodomierzem i spięciem instalacji wewnętrznej pod wodomierz tj. doprowadzenie podliczników do każdej oficyny
 18. X.Dunikowskiego 3 zakres: wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji ( piony, poziomy ), wykonanie instalacji c.o. w łazienkach oraz zmiana miejsca usytuowania zaworów podpionowych w budynku mieszkalnym
 19. Marii Konopnickiej 4 zakres: wymiana pionów wodociągowych
 20. Wrocławska 10 zakres: naprawa uszkodzeń urządzeń elektrycznych w węźle c.o. powstałych na skutek awarii zasilania, w tym wymiana regulatora, transformatora oraz układów w oprawach oświetleniowych
 21. Grudziącka 9-15 zakres: naprawa muru oporowego
 22. Dunikowskiego 3 zakres: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, budowa centralnego ogrzewania
 23. Kapuściska 13 zakres: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej tj 16 pionów oraz poziomy w piwnicy
 

Rok 2017 prace wykonane

 
 1. Chełmińska 18 zakres: wymiana poziomu zimnej wody wraz z podłączeniem pod zawory podpionowe
 2. Grudziącka 43 zakres: wymiana poziomu wodno-kanalizacyjnego ( awaria )
 3. Toruńska 22 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
 4. Św. Trójcy 3 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych oraz poziomu wodno-kanalizacyjnego
 5. Toruńska 70 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych oraz poziomu wodno-kanalizacyjnego
 6. Norweska 6 zakres: wymiana zaworów podpionowych zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji
 7. Chłoniewskiego 50 zakres: budowa wewnętrznej instalacji gazowej
 8. Spółdzielcza 8 zakres: wykonanie okresowej kontroli rocznej instalacji gazowej w 25 lokalach mieszkalnych
 9. Szarych Szeregów 11 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych kuchennych
 10. Gdańska 3 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, poprowadzenie instalacji ciepłej wody, wymiana poziomów zimnej wody oraz budowa centralnego ogrzewania
 11. Babia Wieś 17 zakres: wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego
 12. Wojska Polskiego 29 zakres: wymiana poziomu zimnej wody, budowa instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, poziomu centralnego ogrzewania
 13. Wojska Polskiego 31 zakres: budowa instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, wymiana przewodów poziomych i pionowych zimnej wody wraz z doprowadzeniem do pomieszczenia węzła cieplnego, wymiana przewodów pionowych kanalizacji sanitarnej
 14. Wojska Polskiego 33 zakres: budowa instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, wymiana przewodów poziomych i pionowych zimnej wody wraz z doprowadzeniem do pomieszczeń węzła cieplnego , wymiana przewodów pionowych kanalizacji sanitarnej
 15. Modrakowa 76 zakres: wymiana pionów wewnętrznej instalacji zimnej wody,ciepłej wody oraz cyrkulacji, wprowadzenie zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania z piwnic na korytarz
 

Rok 2018 prace wykonane

 
 1. Kasprzaka 12 zakres:wymiana poziomu zimnej wody, awaryjna wymiana poziomu ciepłej wody i cyrkulacji
 2. Cieplicka 5 zakres: wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego
 3. Architektów 8 zakres: wymiana pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, regulacją centralnego ogrzewania i adaptacja pomieszczenia pod węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 4. Łokietka 42 zakres: wymiana odcinka poziomu kanalizacji sanitarnej
 5. Leszczyńskiego 41A zakres: awaryjna wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji poziomej
 6. Norweska 4 zakres: wymiana pionów instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,budowa poziomów i pionów c.w. oraz cyrkulacja
 7. Przodowników Pracy 16 zakres: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
 8. Leszczyńskiego 97 zakres: wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją c.w.u.
 9. Poznańska 9 zakres: wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
 10. Jagiellońska 74 zakres: remont instalacji kanalizacyjnej i zimnej wody, budowa instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej
 11. Przodowników Pracy 20 zakres: budowa instalacji ppoż , wymiana i budowa hydroforni 
 12. Św. Trójcy 15 zakres: wymiana poziomów i pionów zimnej wody oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej
 13. Stanisława Noakowskiego 1 zakres: budowa instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, wymiana przewodów poziomych i pionowych zimnej wody wraz z doprowadzeniem do pomieszczenia węzła cieplnego
 14. Jackowskiego 3 zakres: wymiana poziomów zimnej wody
 15. Jackowskiego 7 zakres: wymiana poziomów zimnej wody
 16. Przodowników Pracy 18 zakres: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
 

Rok 2019 prace wykonane

 
 1. Jackowskiego 11 zakres: Wymiana poziomu zimnej wody
 2. Firma Holkap - Bydgoskich Przemysłowców 3 zakres: Budowa dwóch szt. przyłączy ciepłowniczych
 3. Firma Holkap - Bydgoskich Przemysłowców 3 zakres: Budowa dwóch węzłów ciepłowniczych z montażem 
 4. Architektów 2 zakres: Wykonanie poziomów ciepłej wody, zimnej wody, cyrkulacji
 5. Noakowskiego 2 zakres: Wykonanie poziomów ciepłej wody, zimnej wody, cyrkulacji
 6. Gołębia 70D zakres: Wymiana poziomów ciepłej wody, zimnej wody, cyrkulacji
 7. Noakowskiego 3 zakres: Wykonanie poziomów ciepłej wody, zimnej wody, cyrkulacji
 8. Szarych Szeregów 12 zakres: wymiana pionów kanalizacji oraz pionów ciepłej wody i zimnej oraz cyrkulacji
 9. Architektów 5 zakres: przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb pod węzeł cieplny, podłączenie instalacji zasilania elektrycznego węzła cieplnego, wymiana instalacji zimnej wody w poziomach, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz przebudowa centralnego ogrzewania
 10. Noakowskiego 6 zakres: Wykonanie poziomów ciepłej wody, zimnej wody, cyrkulacji
 11. Wojska Polskiego 39 zakres: wymiana poziomów wodnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 12. Wojska Polskiego 37 zakres: wymiana poziomów wodnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 13. Modrzewiowa 10 zakres: przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb pod węzeł cieplny, podłączenie instalacji zasilania elektrycznego węzła cieplnego, wymiana instalacji zimnej wody w poziomach, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz przebudowa centralnego ogrzewania
 14. Ciesielska 2 zakres: przerobienie instalacji c.o. do potrzeb zasilania nowego węzła 
 15. Noakowskiego 6 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, regulacją centralnego ogrzewania i adaptacja pomieszczenia pod węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 16. Szarych Szeregów 11 zakres: budowa instalacji ppoż , wymiana i budowa hydroforni 
 17. Kruczkowskiego 3 zakres: budowa i montaż węzła c.o.
 18. Brzozowa 28 zakres: montaż węzła c.w.
 19. Skłodowskiej-Curie 33 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 20. Poznańska 9 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie sekcji c.w.u. w węźle w budynku mieszkalnym
 21. Norweska 4 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie sekcji c.w.u. w węźle w budynku mieszkalnym
 22. Weyssenhoffa 5 zakres: budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie sekcji c.w.u. w węźle w budynku mieszkalnym
 23. 11 listopada 17 zakres: przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb pod węzeł cieplny, podłączenie instalacji zasilania elektrycznego węzła cieplnego, wymiana instalacji zimnej wody w poziomach, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz przebudowa centralnego ogrzewania
 24. Architektów 4 zakres: przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb pod węzeł cieplny, podłączenie instalacji zasilania elektrycznego węzła cieplnego, wymiana instalacji zimnej wody w poziomach, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz przebudowa centralnego ogrzewania
 25. Kruczkowskiego 3 zakres: wymiana pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 26. Szarych Szeregów 12 zakres: wykonanie instalacji ppoż
 27. Gdańska 188 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 28. Dwernickiego 4 zakres: budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie sekcji c.w.u. w węźle w budynku mieszkalnym
 29. Kaliska 15 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie sekcji c.w.u. w węźle w budynku mieszkalnym
 30. Architektów 2 zakres: wymiana pionów kanalizacyjnych i zimnej wody, budowa pionów instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji 
 31. Gajowa 24A zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 32. Gołębia 6 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 33. Kościuszki 13 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 34. Wrocławska 6 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego 2-funkcyjnego
 35. Kapuściska 13 zakres: budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 36. Gajowa 24A zakres: budowa i montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 37. Polanka 9 zakres: budowa i montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 38. Architektów 5 zakres: wymiana pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 39. Wojska Polskiego 29 zakres: wymiana poziomu zimnej wody, budowa instalacji ciepłej wody z cyrkulacją , wymiana pionów zimnej wody i kanalizacji oraz budowa ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, likwidacja podgrzewaczy gazowych, przełączenie ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania
 40. Stary Rynek 15/21 zakres: budowa i montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 41. Wyzwolenia 79  zakres: budowa i montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 42. Gołębia 49 zakres: budowa i montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 43. Wrocławska 25 zakres: budowa i montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 

Rok 2020 prace wykonane

 
 1. Ciesielska 2 zakres: budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 2. Noakowskiego 1 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, budowa pionów instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji 
 3. Noakowskiego 2 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, regulacją centralnego ogrzewania i adaptacja pomieszczenia pod węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 4. Czerkaska 10 zakres: podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 5. Dębowa 4 zakres: podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 6. Wojska polskiego 39 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 7. Architektów 4 zakres: wymiana pionów kanalizacyjnych i zimnej wody, budowa pionów instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji 
 8. Szarych Szeregów 11 zakres: budowa instalacji ppoż , wymiana i budowa hydroforni 
 9. Pestalozziego 8D zakres: wymiana pionu wod-kan
 10. Śluzowa 3 zakres: budowa zewnętrznej i wewnętrznej  instalacji gazowej
 11. Bukowa 5 zakres: podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 12. Bukowa 2 zakres: podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 13. Noakowskiego 3 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, budowa pionów instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji 
 14. Strzelecka 10 zakres: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów ASV-PV i ASV-I
 15. Leszczyńskiego 105 zakres: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów ASV-PV i ASV-I
 16. Czackiego 21 zakres: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów ASV-PV i ASV-I
 17. Bielicka 17 zakres: budowa zewnętrznej i wewnętrznej  instalacji gazowej
 18. Podchorążych 29 zakres: awaryjna naprawa pionu kanalizacji
 19. Dębowa 8 zakres: przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb pod węzeł cieplny, podłączenie instalacji zasilania elektrycznego węzła cieplnego, wymiana instalacji zimnej wody w poziomach, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz przebudowa centralnego ogrzewania
 20. Czerkaska 7 zakres: przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb pod węzeł cieplny, podłączenie instalacji zasilania elektrycznego węzła cieplnego, wymiana instalacji zimnej wody w poziomach, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz przebudowa centralnego ogrzewania
 21. Modrzewiowa 10 zakres: budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 22. Kościuszki 13 zakres: budowa i montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 23. Nowodworska 6 zakres: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów ASV-PV i ASV-I
 24. Ugory 3 zakres: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów ASV-PV i ASV-I
 25. Nowodworska 4 zakres: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów ASV-PV i ASV-I
 26. Czackiego 23 zakres: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów ASV-PV i ASV-I
 27. Gersona 3 zakres: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów ASV-PV i ASV-I
 28. B. Zaleskiego 7 zakres: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów ASV-PV i ASV-I
 29. B. Zaleskiego 7 zakres: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów ASV-PV i ASV-I
 30. 11 Listopada 10 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 31. Świerkowa 2 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 32. Jaworowa 4 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 33. 11 Listopada 17 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 34. 11 Listopada 15a zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 35. Świerkowa 6 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 36. Świerkowa 8 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 37. Świerkowa 10 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 38. Świerkowa 14 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 39. Bukowa 3 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 40. Bukowa 5 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 41. Bukowa 2 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 42. Bukowa 4 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 43. Jarzębinowa 2 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 44. Jarzębinowa 4 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 45. Jarzębinowa 6 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 46. Jarzębinowa 8 zakres: montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 47. Bukowa 2 zakres: podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 48. Gnieźnieńska 19 zakres: budowa zewnętrznej i wewnętrznej  instalacji gazowej
 49. Wojska polskiego 37 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, regulacją centralnego ogrzewania i adaptacja pomieszczenia pod węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 50. Nakielska 15 zakres: wymiana grzejników, budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 51. Zbigniewa Herberta 1 zakres: budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 52. Kościuszki 13 zakres: budowa i montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 53. Zaświat 5 zakres: budowa i montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 54. Dąbrowskiego 39 zakres: budowa i montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego
 

Rok 2021 prace wykonane

 
 1. 11 Listopada 10 wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, regulacją centralnego ogrzewania i adaptacja pomieszczenia pod węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 2. Jarzębinowa 4 zakres: budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 3. Jarzębinowa 8 zakres: budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 4. Świerkowa 2 wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, regulacją centralnego ogrzewania i adaptacja pomieszczenia pod węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 5. Świerkowa 14 wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, regulacją centralnego ogrzewania i adaptacja pomieszczenia pod węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 6. Jarzębinowa 6 zakres: budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 7. Dębowa 6 zakres: przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb pod węzeł cieplny, podłączenie instalacji zasilania elektrycznego węzła cieplnego, wymiana instalacji zimnej wody w poziomach, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz przebudowa centralnego ogrzewania
 8. 11 Listopada 17 zakres: budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 9. Topolowa 1 zakres: budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 10. Topolowa 4 zakres: budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 11. Firma Tabemax zakres: montaż pompy ciepła, budowa instalacji
 12. Pruszcz zakres: montaż pompy ciepła, budowa instalacji
 13. Frydrychowicza 20 zakres: budowa i montaż węzła
 14. Frydrychowicza 21 zakres: budowa i montaż węzła
 15. Frydrychowicza 22 zakres: budowa i montaż węzła
 16. Frydrychowicza 22 zakres: budowa i montaż węzła
 17. Chołoniewskiego 34 blok 2 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 18. Dębowa 4 zakres: budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, podłączenie centralnego ogrzewania dla potrzeb nowego węzła
 19. Curie Skłodowskiej 62 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
 20. Kleberga 2 zakres: budowa przyłącza ciepłowniczego
 21. Dąbrowskiego 39 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
 22. Curie Skłodowskiej 25 zakres: wymiana poziomów

Rok 2022 prace wykonane

 1. Curie Skłodowskiej 32A zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją - 1 pion, 11 kondygnacji
 2. Curie Skłodowskiej 29 zakres: wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego
 3. Curie Skłodowskiej 50 zakres: wymiana poziomów z.w, c.w i cyrkulacja 
 4. Curie Skłodowskiej 56 zakres: wymiana poziomów z.w, c.w i cyrkulacja 
 5. Słupskich budynek mieszkalny zakres: budowa i montaż węzła, modernizacja instalacji c.o.
 6. Morska 6 zakres: wymiana grzejników na klatkach schodowych
 7. Strzyżawa budynek mieszkalny zakres: montaż dwóch stacji uzdatniania wody
 8. Niemcz budynek mieszkalny zakres: montaż pompy ciepła, modernizacja instalacji c.o.
 9. Sicienko budynek mieszkalny zakres: montaż pompy ciepła, modernizacja instalacji c.o.
 10. Strzyżawa budynek mieszkalny zakres: montaż pompy ciepła, modernizacja instalacji c.o.
 11. Iława port Omega zakres: montaż klimatyzatora grzewczego typu slim 10,5 kw oraz klimatyzacji
 12. Pruszcz budynek mieszkalny zakres: montaż pompy ciepła, modernizacja instalacji c.o.
 13. Ostromecko budynek mieszkalny zakres: montaż pompy ciepła do c.w.u.
 14. Województwo Kujawsko-Pomorskie zakres: montaż 16 klimatyzacji
 15. Komenda policji ul. Wojska Polskiego zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, wymiana całej instalacji c.o, modernizacja węzła cieplnego
 16. Saperów budynek mieszkalny zakres: montaż pompy ciepła, modernizacja instalacji c.o.
 17. Powstańców Warszawy 4 bud. C zakres: budowa i montaż węzła
 18. Powstańców Warszawy 4 bud. D zakres: budowa i montaż węzła
 19. Barcin budynek mieszkalny zakres: montaż pompy ciepła, modernizacja instalacji c.o.
 20. Strzyżawa budynek mieszkalny zakres: montaż pompy ciepła, modernizacja instalacji c.o.
 21. Kobylarnia budynek mieszkalny zakres: montaż pompy ciepła do c.w.u.
 22. Ciele budynek mieszkalny zakres: montaż 2 szt. klimatyzacji
 23. Lisi Ogon budynek mieszkalny zakres: montaż pompy ciepła, modernizacja instalacji c.o., montaż klimatyzacji 
 24. Curie Skłodowskiej 62 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 25. Curie Skłodowskiej 56 zakres: częściowa wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 26. Curie Skłodowskiej 25 zakres: częściowa wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 27. Powstańców Wielkopolskich 59 zakres: częściowa wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 28. Powstańców Wielkopolskich 53 zakres: częściowa wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 29. Curie Skłodowskiej 32A zakres: częściowa wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 30. Miechowice zakres: montaż pompy ciepła, modernizacja instalacji c.o.
 

Rok 2022 prace w trakcie realizacji

 1. Gajowa 97 zakres: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją
 

Rok 2022 prace do realizacji

 1. Osielsko budynek mieszkalny zakres: montaż pompy ciepła, modernizacja instalacji c.o.