REFERENCJE I CERTYFIKATY

Nasze referencje

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z naszymi umiejętnościami, potwierdzonymi wystawionymi certyfikatami, dyplomami i świadectwami. Zachęcamy do zapoznania się z referencjami wystawionymi przez firmy, instytucje i osoby prywatne, które obsługiwaliśmy w różnym zakresie prac modernizacyjnych, naprawczych, instalacyjnych, itp.