Wojska Polskiego 29, 31, 33

Wymiana pionów i poziomów wodnych oraz budowa CW.

Wymiana pionów i poziomów wodnych oraz budowa CW.