Modernizacja węzła

Nasza firma wykonała w tym miejscu modernizację węzła.

Nasza firma wykonała w tym miejscu modernizację węzła. Zdjęcia prezentują jak wyglądał przed modernizacją.