Modernizacja węzła

Modernizacja węzła wykonana przez naszą firmę

Tutaj również nasza firma wykonała modernizację węzła. Zdjęcia przed modernizacją.